Dalby GF


Sponsorer

Velkommen til Dalby GF


Nyheder:

8/5-2023

 

Instrukser for Dalby Sommerfest 2023

 

Generelt

 • Når I tager en vagt i en doodle bedes I skrive navn og telefonnr.
 • Såfremt i henter morgenbrød eller andet bedes i skrive HENTER udfor jeres navn og telefonnr.
 • Der er special instruks for at modtage betaling. 
 • Mette Høi Davidsen fremgår på samtlige doodles. Den tæller ikke, den oprettes automatisk ifbm. oprettelsen af doodles.

 

0. klassernes opsætning og nedtagning af plakater

2-3 personer til hver opgave er riglig.

 

0.A Står for at hente plakater (2 slags, 60 stk i alt) og lime 22 stk plakater (11 stk af hver slags) op på træplader.

 

(Indkøb: tapetklister) 

 • Der afhentes træplader og plakater ved Dalby GF’s klubhuset ved henvendelse til Karina Lundh, tlf. 60 65 27 13. 22 stk. træpladerne er i A3 mål. 
 • Der skal limes 22 plakater på træplader. Plakaterne limes med tapetklister på træpladerne. Dette gøres udendørs, hvor pladerne kan ligge til tørre under et halvtag eller i en carport. Resten af plakaterne limes ikke op på træplader.

 

0.B Står for opsætning af plakaterne 

 

(Indkøb: Strips)

 • Plader og plakater afhentes ved 0.A.
 • Plakater og Træplader med plakater skal sættes op den 18.05.2023. Der er fastsat placering for både plakater og træplader med plakater. Se nedenfor. 
 • Der er forboret huller i træpladerne. Strips eller ledning bruges til at opsætte træplader med plakater i lygtepæle. 

 

Placering i lygtepæle

2 Ved afkørsel til Gl. Tved fra Engen

2 Fra Hegnet til Vangen (på begge sider af Vangen)

2 På Vangen ved Skamlingsvejen (på begge sider af Vangen)

2 På Gl. Tved på vej ud mod Vangen

2 Indkørsel mod Rebæk (hvor bebyggelsen starter)

2 Rebæk, bakken ved Stranden 

2 Engen mod Bøgevænget

2 Idyl mod Bøgevænget

4 Ved rundkørsel 1 og 2 ved Dalby

1 Mariesminde forenden

1 Mariesminde mod Agtrupvej

 

Opsætning af plakater med klar tape på vindue/busskure mv.

2 x 1 plakat på opslagstavlen i hver ende af Børnehaven Mariekjær, Mariesminde 

1 x 1 plakat på opslagstavle i Tved Børnehave

2 x 1 plakat i busskur (på indvendig side, så man kan se det udefra) på Agtrupvej ved Diesellapark

2 x 1 plakat i busskur (på indvendig side, så man kan se det udefra) på Agtrupvej ved Mariesminde

2 x 1 plakat i busskur (på indvendig side, så man kan se det udefra) på Gl. Tved

2 x 1 plakat i busskur (på indvendig side, så man kan se det udefra) på Engen

2 x 1 plakat i busskur (på indvendig side, så man kan se det udefra) på Idyl

2 x 1 plakat på indgangsdør ved hallen (på indvendig side, så man kan se det udefra)

4 x 1 plakat på indgangsdør, vinduer til klubhus og omklædning (på indvendig side, så man kan se det udefra)

2 x 1 plakat SFO, vinduer i LEGO legerum

4 x 1 plakat på indgangsdør til SFO og skoletorvet

2 x 1 plakat på glasdør Rema1000 på Tvedvej

2 x 1 plakat på glasdør 365 på Agtrupvej

1 x 1 plakat opslagstavle Gertz

1 x 1 plakat i Liva

 

0.C Står for nedtagning af plakater

 • Alle plakater nedtages søndag den 4. juni efter kl. 15 eller mandag den 5. juni.
 • Træplader afleveres iflg. aftale ved container, Dalby GF Klubhus, Karina Lundh, tlf. 60 65 27 

 

0. klasserne må meget gerne være kreative med udarbejdelse af ekstra skilte til Cafeen mv.

 

1. og 2. klasserne - Vagter til Børnecamp samt hjælp til borde og stole

 

Børnecamping 

I skal sørge for bemandingen på børnecamping med 2 voksne pr. vagt. I er to voksne på fra kl. 15, hvor de unge mennesker tjekkes ind. 

 1. I får lister med de børn, der har betalt. Deres navn, forældrenavn og forældretlf. bør fremgå af listen, fra tilmelding. Såfremt det ikke fremgår, da bedes I notere dette på sedlen.
 2. Børnene får et campingarmbånd på.
 3. Alle campingdeltagere må tage kage, frugt og vand. De får en billet til fransk hotdog eller lasagne. Hvis der ikke er bestilt på forhånd, får de fransk hotdog.
 4. Der kommer ekstra bemanding på grillen, når børnene skal spise.
 5. Der er udarbejdet brandplan. Der opsættes brandmateriel på campingpladsen. Afstande mellem telte skal overholdes. I skal sige dette til børn og voksne, når de unge mennesker tjekker ind.
 6. Campingpladsen vil være adskilt mellem 3. og 4. klasse.
 7. Vagten er færdig søndag, når campingpladsen er ryddet.

 

 

De første gange på Børnecamp kan for nogle børn være en udfordring, og der vil derfor naturligt være voksne tilknyttet de mindre klasser, som tager tjansen som vagt til Børnecampen. I de mindre klasser sover nogle forældre med. Der vil under hele børnecampingen være voksne synligt til stede. Ring til Karina Lundh tlf.: 60 65 27 13, hvis I har spm. 

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/e1Gzowob

 

Flytning af borde og stole

 

1. klasserne forestår opsætning af borde og stole i festteltet torsdag den 1. juni kl. 17.00.

I skal være 5-7 mand som flytter bander, ben til borde samt stole fra hallen ud på trailer og over i festtelt. Bordene sættes op i 3 rækker. Der skal være 150 stole, 3 langborde med 25 personer på hver side (0,5 m pr. mand). Der skal lægges dug på de 3 langborde.

 

Derudover skal der opsættes borde til cafeen. 3 i front, 2 bagved.

Medbring to biler med trailer, sakse til at lægge duge på, tape til at sætte duge fast.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/bDQ7Kkkd

 

2. klasserne flytter borde og stole retur fra festtelt til hallen søndag den 4. juni kl. 14.30.

I skal være 5-7 mand som flytter bander, ben til borde samt stole fra festteltet ud på trailer og over i hallen. Banderne tørres af, inden de flyttes fra festteltet. Møblerne stables pænt i depot i hjørne af hallen. Der flyttes i alt 150 stole, 3 langborde og borde fra cafeen.

 

Under hensyntagen til stævnet tørres borde og bænke af, de samles de fleste bænke og borde ovenpå hinanden inde i festteltet. 

Pavilloner nedtages og pakkes i poser. Grill flyttes retur til klubhuset. 

Medbring to biler med trailer.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/bYyBDDWb

 

 

3.A, 3.B og 3.C – Opsætning af stævnetelt og pavilloner samt flytning af grill

Torsdag den 1. juni kl. 17 opsættes stævnetelt og pavilloner (til børnebod og grill), evt. lyskæder og andet strøm klargøres/sættes op i festtelt. Der ankommer bil med bar, som skal placeres. Der skal bruges 5 mand. 

2 plastborde placeres i hver pavillon/telt. Et bord bagerst og et bord i front.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/e5RE27Ka

 

3.A - Servering af morgenmad søndag morgen på børnecamping

I skal være 3 mand pr. skift. Der er mest at lave fra morgenen, med at skære rundstykker, brygge kaffe, tørre møbler af mv. En ekstra mand til at hente morgenbrød.

 

Børnene står tidligt op, der skal hentes morgenbrød ved leverandør, som har sponsoreret morgenmad til både børnecamping og kirkekaffe. Da alle rundstykker skal skæres og morgenmaden skal sættes frem, skal den hentes tidligt.

Morgenmaden hentes kl. 06.30. Rundstykkerne køres straks til Dalby, hvor de skæres og gøres klar med pålægschokolade og marmelade, så børnene selv kan smøre. Vedkommende, der henter morgenbrød skriver HENTER i sin doodle kontakt og kontakter Mette Høi Davidsen på tlf.: 27 77 22 22.

Børnene kommer typisk fra kl. 07.15 og får morgenmad.

 

Der ryddes op og gøres klar til kirkekaffe. 

Kaffe, rundstykker, smør pålægschokolade og marmelade på bordene.

 

Nogle hjælper med at tørre borde af indenfor, tørre borde og bænke af udenfor, så vi er klar til en ny dag.

Flere medbringer skærebræt og kniv

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/dwK8GRmd

 

 

3.B og 3.C - Servering af aftensmad for børnecamping lørdag aften

Der skal rettes an og skæres for, så de mange børn kan få aftensmad lørdag aften. 

Vi mødes ved grillen kl. 17. 

Der går ekstra bemanding på grillen (der skal være i alt 5 mand på kl. 17-19, resten tager bord fra festteltet og skærer/serverer lasagne for de børn, der har bestilt lasagne.

Lasagne modtages af leverandør kl. 17. 

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/ax2NJyPd

 

4. klasserne - Børneboden, runners, anrette og servere fredag aften

 

Børnebod (4.A lørdag og 4.B søndag)

Når eleverne kommer i 4. klasse, inddrages de aktivt i Sommerfestens åbne aktiviteter. 

Børneboden står på dåsekast, fiskedam og måske andre aktiviteter, som 4. klasserne selv finder på.

Opgaven består i at bemande børneboden, at pakke de mange præmier ind, som Sommerfestudvalget har købt samt at lave kreative skilte til børneboden. Sommerfestudvalget sørger for et telt, dåser samt fiskedam. Der er mange gaver til indpakning. Dette kan ske i god tid før Sommerfesten.

Opsætning sker torsdag den 1. juni kl. 16.00. Teltet lukkes af.

 

Gaver, dåser, fiskedam mv. står i container ved siden af festteltet.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/epk6xv2d

 

Indpakning af gaver (4.A og 4.B)

Gaver står klar til indpakning fra primo maj. De afhentes ved kontakt til Mette Høi Davidsen 27 77 22 22.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/az7NLM7b

 

Runneropgaven (4.A og 4.B)

2 elever pr. vagt med adgang til en voksen. Den voksne skal kunne træffes og hjælpe ved opkald. Evt. køre efter ekstra forsyninger.

Eleverne har sammen med deres forældre, ansvaret for at tage de opgaver, der løbende opstår.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/dNYnMB8b

 

I går en runde - og spørger til, om grillen mangler pølser, brød, ketchup eller andet. Om ølvognen eller caféen mangler noget. Er I i tvivl om opgaven, er I velkommen til at kontakte Mette Høi Davidsen 27 77 22 22.

 

Kun den dagsansvarlige for Sommerfesten kan tage stilling til nye indkøb og skal godkende dette, inden nogen sendes afsted.  

 

Mette Høi Davidsen er ansvarlig  fredag

Karina Lundh er ansvarlig                              lørdag

Mette Høi Davidsen                         søndag

 

Anretning og servering af mad fredag aften (gymnastik afdelingen hjælper)

5 personer pr. vagttidspunkt. I står for at hjælpe med anretning og servering af aftensmaden fredag aften. Det skal fremstå pænt. HUSK at tjekke om kød eller andet skal skæres. Eleverne har brug for lidt hjælp til at opsætte en godt logistisk flow med hjælp fra forældre. 

 

Maden kommer opdelt i mad til kl. 18 og mad til kl. 20. Dette skal respekteres. Maden kommer kl. 17-17.30, hvor teamet skal være klar.

Sæt borde om på en række udenfor festfeltet. Her kan I servicere de spisende gæster.

Lav en god logistik, hvor der tjekkes af for betaling i den ene ende, man tager tallerkener og bestik, man vælger kød, kartofler og salat.

Medbring skærebrætter og knive, kuglepen til at tjekke personer af på liste.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/el2VBoMb

 

5. og 6. kl. – Caféen (5.A fredag, 5.B lørdag formiddag, 5.C lørdag eftermiddag, 6. kl. søndag)

5. og 6. klasserne varetager sammen med deres forældre opgaverne i og omkring caféen. Sommerfestudvalget sørger for indkøb, mens elever og forældre sørger for salg i og uden for festteltet. 

Måske har I en avisvogn/trækvogn, som kan indeholde et mindre udvalg af varer til tørstige fodboldspillere eller sukkerkolde tilskuere. Slå kreativiteten løs! 

 

Når caféen åbner fås penge fra Mette Høi Davidsen. 

Der står varer i varevogn, som kan sættes frem. Alt skal pakkes væk, når caféen lukker. Varerne låses inde i varevogn.

 

HUSK – I skal ikke åbne for nyt slik, før andet er brugt. I skal ikke åbne for for meget, da vi kan returnere uåbnede enheder. I skal ikke åbne for iskartoner, før andet er brugt.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/bWQzY3Je

 

Toiletterne (5. kl. fredag og lørdag, 6. kl. søndag)

Fredag eftermiddag fjernes alle servietter for toiletterne, da de flere gange har været årsag til at toiletterne er stoppet.  Toiletterne tjekkes løbende for at sikre, at de fremstår pæne. Det er en overskuelig opgave. 

Rengøringsspand står klar ved caféen.

 

Opgave - Ligger der papir på gulvet samles det op, spejl og vask tørres af, toilet rengøres hvis nødvendigt. Der anbringes nyt toiletpapir, hvis behov for dette.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/bWQzYYge

 

Grillen

https://doodle.com/meeting/participate/id/eV7yX89a

 

 

7. kl - Grillansvarlig med forældre fredag plus løbende oprydning på festpladsen

Ansvarlig for at tage grillvagterne fredag, 3 mand løbende. I bør være 5 mand på kl. 17-19. 

Den første vagt bør møde lidt før og forvarme grillkul. 

Det er vigtigt, at der står forældre sammen med de unge mennesker, da der kan være ”tryk på” og der er behov for at holde godt øje med grillen. Der vil være ekstra tryk på til frokost og til aftensmad. 

 

1 mand yderligere står for løbende oprydning og aftørring af borde.

I sørger for, at der løbende ryddes op på borde og bænke og græsset. At sække med pantflasker sættes til side og nye poser sættes i affaldsspandene. At skraldespande tømmes, at der presses pap, at containerne byttes rundt. Er de helt fulde, skal de køres ned til afsætningspladsen.

 

7. kl – Skriver artikler til Dalby Tidende og tager fotos

3 personer melder sig til at skrive artikler til Dalby Tidende. Artiklerne skrives i ugen efter sommerfesten. Eleverne sørger for at tage gode billeder, der kan bruges i Dalby Tidende. Billederne afleveres pr. mail til Jens Christian Bach Iversen jcbi@km.dk.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/epk64Qmd

 

8. kl - Grillansvarlig med forældre, lørdag plus løbende oprydning på festpladsen

Ansvarlig for at tage grillvagterne søndag, 3 mand løbende. I bør være 5 mand på til frokost fra kl. 11-13.30. Det samme er gældende kl. 17-19.

Den første vagt bør møde lidt før og forvarme grillkul. 

Det er vigtigt, at der står forældre sammen med de unge mennesker, da der kan være ”tryk på” og der er behov for at holde godt øje med grillen. Der vil være ekstra tryk på til frokost. I bør være 5 mand på til frokost fra kl. 11-13.30.

 

1 mand yderligere står for løbende oprydning og aftørring af borde.

I sørger for, at der løbende ryddes op på borde og bænke og græsset. At sække med pantflasker sættes til side og nye poser sættes i affaldsspandene. At skraldespande tømmes, at der presses pap, at containerne byttes rundt. Er de helt fulde, skal de køres ned til afsætningspladsen.

 

9. kl - Grillansvarlig med forældre, søndag plus løbende oprydning på festpladsen

Ansvarlig for at tage grillvagterne søndag, 3 mand løbende. I bør være 5 mand på til frokost fra kl. 11-13.30. 

Den første vagt bør møde lidt før og forvarme grillkul. 

Det er vigtigt, at der står forældre sammen med de unge mennesker, da der kan være ”tryk på” og der er behov for at holde godt øje med grillen. Der vil være ekstra tryk på til frokost. I bør være 5 mand på til frokost fra kl. 11-13.30.

 

1 mand yderligere står for løbende oprydning og aftørring af borde.

I sørger for, at der løbende ryddes op på borde og bænke og græsset. At sække med pantflasker sættes til side og nye poser sættes i affaldsspandene. At skraldespande tømmes, at der presses pap, at containerne byttes rundt. Er de helt fulde, skal de køres ned til afsætningspladsen.

 

Bemanding ølvogn/bar

Der må ikke ske udskænkning til unge under 18 år.

Vognen på ikke bemandes af unge under 18 år og de må ikke befinde sig bag baren.

Der skal løbende fyldes op med sodavand, vin og vand til sluchice.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/b6B7DBOb

 

Kagebagning til børnecamping

Vi vil rigtig gerne have bagt 20 kager til børnene på børnecamping.

Be om hjælp til dette.

I bedes aflevere kagerne i festteltet i caféen lørdag formiddag. Så vil vi sørge for t kagerne sættes på køl i kølevognen.

 

https://doodle.com/meeting/participate/id/dJNj4Pgd

Dalby GF’s værdier og retningslinjer

Værdier

Dalby GF bygger på en ånd af fællesskab, hvor breddeidrætten og sociale aktiviteter er den røde tråd igennem klubben

De enkelte afdelinger, store som små, er en del af en større sammenhæng og har et medansvar for at skabe gode relationer internt på de enkelte hold og på tværs af idrætsgrene.


Ingen individer er over holdet, ingen hold er over klubben. Vi værner om hinanden og vores faciliteter.

Retningslinjer

Generelt for alle idrætsgrene i alle aldre er, at sociale aktiviteter såsom afslutning og fødselsdagsfejring er for alle, som er en del af holdet (hele årgangen). Træningslejre, stævner med overnatning, hvad enten det er ind- eller udlandsrejser, er ligeledes for alle på holdet (årgangen). Det er ikke tilladt at ekskludere nogen på baggrund af niveau.


De fysiske rammer kan medføre, at enkelte træninger bliver nødt til at være opdelt, men alle skal tilbydes de samme muligheder.
17/8-2022

Opslag om indsamling til outdoor fitness projektet.

Flyer Udendørs fitness til alle i Dalby.docx

DALBY IF rev III (3).pngTak for en rigtig god gymnastikopvisning og sommerfest

 
Kære medlem!
 

 
Velkommen til Dalby GF's hjemmeside. 
 

 
For at sikre at alle data på alle medlemmer, nye som gamle, er opdaterede, beder vi alle medlemmer om at oprette en profil.

 Det burde ikke tage mere end 2 minutter og det er en meget stor hjælp for os i klubben.


 Du opretter din profil øverst til højre.
 
 

Tak og sportslige hilsner
 
 Dalby GF
 

CORONAVIRUS:

           
DALBY GF følger sundhedsmyndighedernes anbefaling i forbindelse med Covid-19.
           
HUSK AT HOLDE AFSTAND - SPRITTE AF
           
Retningslinier i forbindelse med Covid-19
           
 
             Ved symptomer må man ikke deltage i aktiviteter hverken udendørs eller indendørs-